การแสดงดนตรี Parichart Wind Orchestra Thaksin University ประจำปีการศึกษา2566

การแสดงดนตรี Parichart Wind Orchestra Thaksin University ประจำปีการศึกษา2566
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 2 ธ.ค. 66
Time : 17:00 น. - 21:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี “Parichart Wind Orchestra Thaksin University” ประจำปีการศึกษา2566

ภายใต้ชื่องาน Amazing of siam

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

**ชมฟรี ไม่มีค่าจ่ายใดๆ**

รายละเอียด

1. นิสิตที่สนใจสมัครผ่านระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ชื่อกิจกรรม ชมการแสดง Amazing of siam รับสมัครจำนวน 700 คน ผ่านลิ๊งค์ : https://sdc.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx?returnUrl=/sdc/staff/ActivityPerTerm.aspx

2. กำหนดการ - เริ่มลงทะเบียน เวลา 17.00 – 17.45 น. - งานเริ่ม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

3. แต่งกายชุดนิสิต หรือเสื้อตรามอ ผู้ชาย : กางเกงขายาวสีสุภาพห้ามขาด รองเท้าผ้าใบ ผู้หญิง : กางเกงหรือกระโปรงก็ได้แต่ห้ามขาด สวมรองเท้าผ้าใบ

4. สามารถเทียบชั่วโมงกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม คือกิจกรรมบูรณาการ 3

5. ให้นิสิตโพสต์รูปภาพของตนเองในการทำกิจกรรม พร้อมติด # (Hashtag) ข้อความดังนี้ #AmazingofSiam #ParichartWindOrchestra

6. การเทียบชั่วโมงกิจกรรมจะแจ้งในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ทางเพจ TSU_หลักสูตรนอกชั้นเรียน

.....ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าชมแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าบริเวณหอเปรมดนตรีด้วยนะคะ.....

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.