กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนชาติทวีค่า

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนชาติทวีค่า
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 7 ธ.ค. 66
Time : 14:00 น. - 16:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนชาติทวีค่า ในหัวข้อ อัพเดทสถานการณ์กองทุนและเคล็ดลับในการลงทุนเพิ่มเงินออม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.