อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance) สงขลา

อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance) สงขลา
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 1 ธ.ค. 66
Time : 13:00 น. - 17:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ห้อง C207 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ่ขอเชิญหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย/หน่วย/งาน และผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จำนวน 1 คน

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance) ดังนี้  

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IT 304 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง C207 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สอบถามรายละเอียด : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 7221 หรือ 7213

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.