โครงการอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10

โครงการอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 18-19 ม.ค. 67
Time : 08:00 น. - 17:00 น.
Cost : 3500
จำนวนที่รับ : 30
สถานที่จัด : โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง เมื่อจบโครงการวิทยากรจะช่วยผู้อบรมปรับรูปเล่ม แก้ไข จนกว่าจะแล้วเสร็จ

สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม 08 6360 8899 นายธิติพงษ์ เผ่าฟู 08 5501 5995 นายกฤชณัท พรหมเสนะ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://umdc.tsu.ac.th/newsDetail.php?pid=129455

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.