โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อออกแบบโครงการบริการวิชาการ

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อออกแบบโครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 11-12 ม.ค. 67
Time : 08:00 น. - 17:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : 30
สถานที่จัด : ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อออกแบบโครงการบริการวิชาการ”

เปิดรับสมัคร 2 รุ่นๆ ละ 30 คน

  • รุ่นที่ 1 วิทยาเขตพัทลุง อบรมวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566
  • รุ่นที่ 2 วิทยาเขตสงขลา อบรมวันที่ 11-12 มกราคม 2567

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2566 

ผลลัพธ์การอบรม : ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposa) เพื่อสมัครทุนบริการวิชาการทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย /ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย โทร. 08 4855 2362

นางสาวนิชปวีณ์ เกตุแก่น โทร. 08 5640 6525

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.