การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 6 พ.ย. 66
Time : 09:00 น. - 12:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ”

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

โดยวิทยากร คุณโกสินทร์ ศิริรักษ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
งานสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย งานสื่อสารองค์กรและสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.