พิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 24 ก.ย. 66
Time : 07:00 น. - 17:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗ (อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗ (อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ https://forms.gle/9sWiRmbEetczFSwd9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๙-๑๔๐-๒๒๒๔ (ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์)

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักคอมพิวเตอร์
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.