อบรม หัวข้อคุณธรรมและจริยธรรมการทำวิจัยในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษา : การคัดลอกและซื้อผลงานวิจัย

อบรม หัวข้อคุณธรรมและจริยธรรมการทำวิจัยในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษา : การคัดลอกและซื้อผลงานวิจัย
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 29 ก.ย. 66
Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมการทำวิจัยในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษา : การคัดลอกและซื้อผลงานวิจัย"

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

Meeting link:
https://zoom.us/j/91967047578?pwd=QVlhRWJJL2Z3Kyt3RmJySGFsSDJRUT09

Meeting ID: 919 6704 7578

Passcode: 1234

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักคอมพิวเตอร์
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.