พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Thermal Management Laboratory, NYCU, Taiwan.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Thermal Management Laboratory, NYCU, Taiwan.
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 13 ก.ย. 66
Time : 10:00 น. - 12:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Thermal Management Laboratory, NYCU, Taiwan. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to do research in industry ? Case study in TAIWAN” โดย Prof. Dr. Chi-Chuan Wang Thermal Management Lab, department of mechanical , NYCU, Taiwan  10.00 AM 13 กันยายน 2566 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักคอมพิวเตอร์
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.