กิจกรรมทางวิชาการ - การเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทางวิชาการ - การเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมจะเริ่มในอีก
Date : 16 ก.ย. 66
Time : 09:00 น. - 16:00 น.
Cost : ฟรี
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่จัด : ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ - การเรียนการสอน หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 18311 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักคอมพิวเตอร์
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.